Menu

Lokalizacje przegląd

Cynkowanie ogniowe

Techniki zbiornikowej

Kraty pomostowe

Malowanie

O nas

WSKAZÓWKI PRAWNE / OCHRONA DANYCH

Ponieważ nie mamy żadnego wpływu na kształt oraz treści zawarte na stronach linków zewnętrznych, niniejszym w sposób zdecydowany dystansujemy się do wszelkich treści zawartych na stronach linków zewnętrznych występujących na tej stronie oraz nie ponosimy odpowiedzialności za umieszczone tam treści.

Ochrona danych
Administratorzy niniejszej strony traktują bardzo poważnie kwestię ochrony Państwa danych osobowych. Dane te traktowane są w sposób poufny oraz zgodny z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych jak również oświadczeniem o ochronie danych osobowych. 

Korzystanie z naszej strony internetowej jest możliwe bez konieczności podawania danych osobowych. Jeśli na naszej stronie pobierane są dane osobowe (na przykład nazwisko, adres lub adres mailowy) to zazwyczaj odbywa się to w sposób dobrowolny. Dane te nie zostaną przekazane osobom trzecim bez Państwa wyraźnej zgody.

Zwracamy uwagę na to, że przesyłanie danych w sieci (np. za pośrednictwem komunikacji mailowej) może zawierać luki w zakresie bezpieczeństwa. Nie ma możłiwości całkowitego zabezpieczenia danych przed dostępem do nich osób trzecich.

Cookie
Strony internetowe stosują częściowo tak zwane Cookie. Cookie nie mogą wyrządzić szkody na Państwa dysku twardym i nie zawierają żadnych wirusów. Cookie służą temu, aby optymalnie kształtować nasz serwis, sprawić by był bardziej efektywny i pewny. Cookie są niewielkimi plikami tekstowymi zapisywanymi na Państwa komputerze w przeglądarce internetowej. 

Najczęściej stosowane przez nas Cookie to tzw. „Session-Cookie“. Zostają one automatycznie usunięte po zakończeniu Państwa wizyty na naszej stronie internetowej. Pozostałe Cookie zostają zapisane na Państwa urządzeniu końcowym, dopóki ich Państwo nie usuną. Takie Cookie umożliwiają nam rozpoznanie Państwa przeglądarki podczas kolejnej wizyty na naszej stronie internetowej.

Mogą Państwo tak ustawić swoją przeglądarkę, aby każdorazowo być informowanym o zastosowaniu Cookie i tylko w pojedynczych przypadkach wyrazić na nie zgodę, ewentualnie je wyłączyć w określownych przypadkach lub całkowicie, jak również ustawić automatyczne usuwanie Cookie w momencie zamknięcia przeglądarki. W przypadku dezaktywacji plików Cookie funkcjonalność strony internetowej może być ograniczona.

Server-Log-Files
Dostawca usług internetowych pobiera i zapisuje automatycznie informacje w tak zwanych plikach logów serwera [Server-Log Files], które są nam automatycznie przekazywane przez Państwa przeglądarkę internetową:

Typ przeglądarki/ Wersja przeglądarki
Używany system operacyjny
Adres odsyłający [Referrer URL]
Nazwa hosta 

Czas zapytania serwera
Danych tych nie da się przypisać konkretnej osobie. Nie prowadzi się zestawienia powyższych danych wraz z innymi danymi źródłowymi. Zastrzegamy sobie prawo do późniejszej kontroli tych danych w przypadku zaistnienia konkretnych przesłanek co do niezgodnego z prawem ich wykorzystania. 

Formularz kontaktowy
Jeśli zwracają się do nas Państwo za pośrednictwem formularza kontaktowego to Państwa dane zawarte w tym formularzu wraz z podanymi danymi kontaktowymi zostają u nas zapisane w celu opracowania zapytania oraz na wypadek wynikających z niego później pytań. Danych tych nie przekazujemy dalej bez Państwa zgody. 

Oświadczenie o ochronie danych w związku z wykorzystaniem Google Analytics
Niniejsza strona internetowa wykorzystuje funkcje Google Analytics. Administratorem jest Google Inc. 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA. Google Analytics stosuje tzw. "Cookies". Są to pliki tekstowe, które są zapisywane na Państwa komputerze i umożliwiają one przeprowadzenie analizy korzystania przez Państwa z danej strony internetowej. Sporządzone w ten sposób przez Cookie informacje na temat korzystania ze strony internetowej są z reguły przenoszone na serwer Google w USA i tam gromadzone. 

W przypadku aktywacji anonimowości IP na tej stronie internetowej, adres IP Google jest uprzednio skracany w obrębie państw członkowskich Unii Europejskiej lub w innych państwach – stronach Umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP przekazywany jest do procesora Google’a w USA i tam skracany. Na zlecenie operatora tej strony internetowej Google wykorzystuje te informacje, aby dokonać analizy wykorzystania strony przez Państwa, celem sporządzenia sprawozdania dotyczącego aktywności strony internetowej i by w stosunku do operatora strony świadczyć dalsze usługi związane z korzystaniem ze strony i z internetu. Adres IP przekazany z Państwa przeglądarki w ramach Google Analytics nie jest łączony razem z innymi danymi Google’a.

Mogą Państwo zapobiec gromadzeniu Cookie przez odpowiednie ustawienia swojego oprogramowania przeglądarki internetowej; jednakże zwracamy uwagę na to, że w takim przypadku nie będą Państwo mogli w płeni korzystać ze wszystkich funkcji tej strony internetowej. Prócz tego mogą Państwo zapobiec zbieraniu przez Google danych wytworzonych przez Cookie i dotyczących korzystania ze strony internetowej (łącznie z Państwa adresem IP) oraz przetwarzania tych danych przez Google pobierając za pomocą podanego linka udostępniony Browser-Plugin oraz instalując go: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

Oświadczenie o ochronie danych w związku z wykorzystaniem Google +1
Nasze strony internetowe wykorzystują funkcje Google +1. Administratorem jest Google Inc. 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043,  USA.

Ewidencja i przekazywanie informacji: za pomocą  przycisku +1 mogą Państwo publikować informacje na całym świecie. Dzięki Google +1 uzyskują Państwo oraz inni użytkownicy spersonalizowane treści od Google i naszych partnerów. Google gromadzi zarówno informacje, które Państwo dodali jako treść do +1, jak również informacje o stronie, którą Państwo obejrzeli poprzez kliknięcie na +1. Państwa konto +1 może służyć jako wskazówka wraz z nazwą profilu oraz zdjęciem w usługach Google, jak również pojawiać się w wynikach wyszukiwania lub na Państwa profilu Google, a także w innych miejscach na stronach internetowych oraz ogłoszeniach w internecie. Google zapisuje informacje o Państwa aktywności za pośrednictwem +1 w celu optymalizacji usług Google dla Państwa oraz innych użytkowników. Aby móc korzystać z usługi +1 potrzebne jest posiadanie publicznego profilu Google, zawierającego przynajmniej wybraną nazwę dla tego profilu. Nazwa ta będzie używana we wszystkich usługach Google. W niektórych przypadkach nazwa ta może zastępować inną nazwę, z której Państwo korzystali w ramach udostępniania treści za pośrednictwem konta Google. Tożsamość Państwa profilu Google może być wyświetlana użytkownikom, którzy znają Państwa adres mailowy lub dysponują innymi informacjami pozwalającymi na Państwa identyfikację. 

Zastosowanie zgromadzonych informacji: Oprócz powyżej opisanych celów zastosowania, udostępnione przez Państwa informacje są wykorzystywane zgodnie z obowiązującymi postanowieniami Google o ochronie danych. Google publikuje zebrane statystyki na temat aktywności użytkowników w ramach usługi +1, ewentualnie przekazuje je innym użytkownikom oraz partnerom, jak np. wydawcom, osobom zamieszczającym ogłoszenia lub stronom powiązanym.

Oświadczenie o ochronie danych w związku z wykorzystaniem YouTube
Na naszych stronach internetowych można znaleźć wtyczki do strony YouTube obsługiwanej przez Google. Administratorem stron jest YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. Odwiedzając jedną z naszych stron wyposażoną we wtyczkę YouTube, następuje połączenie z serwerami YouTube. Następuje wówczas przekazanie informacji do serwera YouTube o tym, którą z naszych stron Państwo odwiedzili.

Jeśli są Państwo zalogowani na swoim koncie w YouTube to automatycznie umożliwiają Państwo YouTube przyporządkowanie do swojego profilu. Aby tego uniknąć, należy przed wejściem na naszą stronę wylogować się z konta na YouTube.

Pozostałe informacje dotyczące korzystania z danych użytkowników znajdą Państwo w oświadczeniu dotyczącym ochrony danych z YouTube pod adresem https://www.google.de/intl/de/policies/privacy

Przetwarzanie danych (dane klienta oraz dane dotyczące zleceń)
Pobieramy, przetwarzamy i korzystamy z danych osobowych tylko wówczas, kiedy są konieczne dla uzasadnienia, zmiany treści lub zmian formy prawnej (dane bazowe). Dane personalne dotyczące korzystania z naszych stron internetowych (dane użytkowe) są przez nas pobierane, przetwarzane i wykorzystywane tylko wówczas, gdy jest to konieczne oraz by umożliwić użytkownikom korzystanie z naszych usług. 

Prawo do informacji, usunięcia danych oraz ich zablokowania
W każdej chwili mają Państwo prawo do nieodpłatnej informacji dotyczącej zgromadzonych danych osobowych, ich pochodzenia oraz ich odbiorców, a także celu przetwarzania tych danych jak również prawo do ich zmiany, blokowania oraz usuwania. W tej kwestii jak również w przypadku pozostałych pytań dotyczących danych osobowych, mogą się Państwo każdorazowo zwracać pod adresem podanym w stopce redakcyjnej (impressum). 

Sprzeciw wobec mailingu reklamowego
Niniejszym wyraża się wyraźny sprzeciw wobec przesyłaniu niepożądanej reklamy oraz wszelkich materiałów informacyjnych w związku z korzystaniem w ramach udostępnionych w stopce redakcyjnej (impressum) danych kontaktowych. Administratorzy stron internetowych zastrzegają sobie prawo do podjęcia prawnych kroków w przypadku niepożądanej wysyłki informacji reklamowych, np. spamu. 

Wyślij
zapytanie

+49 (0) 5244 983 - 0