Menu

Lokalizacje przegląd

Cynkowanie ogniowe

Techniki zbiornikowej

Kraty pomostowe

Malowanie

O nas

Wiadomości/Aktualności


Kategoria: Komunikat grupowy

09.12.2016

Fundacja im. dr. Klausa Seppelera po raz dwunasty przyznała nagrodę


Nagroda dla wybitnej pracy magisterskiej na temat ochrony antykorozyjnej

Od lewej stoją: Kai Seppeler, Tobias Liebmann, prof. dr inż. Ralf Feser.

Utworzona w roku 2003 Fundacja im. dr. Klausa Seppelera co roku nagradza wybitne prace badawcze i osiągnięcia w zakresie ochrony przed korozją. Uroczyste wręczenie nagrody przyznawanej przez fundację miało miejsce 15 listopada 2016 podczas zjazdu członków Towarzystwa na rzecz Działań Antykorozyjnych (GfKORR) we Frankfurcie nad Menem.

Ta prestiżowa nagroda trafiła w tym roku do Tobiasa Liebmanna za pracę magisterską kończącą jego studia na kierunku inżynierii chemicznej w Wyższej Szkole Techniki i Gospodarki w Dreźnie zatytułowaną „Mikroelektochemiczne badania nad plastycznymi stopami aluminium“. Nagrodę wręczyli wspólnie Kai Seppeler wspólnik zarządzający grupy Seppeler oraz prof. dr inż. Ralf Feser, prezes GfKORR.

Praca została napisana w Instytucie Technologii Ceramicznych i Systemów (IKTS) im. Fraunhofera w grupie roboczej odpowiedzialnej za elektrochemię, której kierownikiem jest dr inż. M. Schneider. Podczas prac badawczych sprawdzano zachowanie lokalnej anodyzacji plastycznego stopu aluminium AA2024 w octanie sodu jako neutralnym buforze elektrolitycznym oraz w kwasie cytrynowym. Dzięki zastosowaniu techniki mikrokapilarnej można było, niezależnie od matrycy, sprawdzić zachowanie faz intermetalicznych charakterystycznych dla tego metalu. Silne właściwości rozpuszczające zaobserwowano zwłaszcza w środowisku kwasu cytrynowego. Przyjmuje się, że dochodzi do tworzenia przede wszystkim związków miedzi, które odpowiadają za wzmożoną kinetykę rozpuszczania faz intermetalicznych.

Ponadto badano wpływ jonów chlorku pochodzących z elektrod referencyjnych z chlorkiem srebra lub kalomelem na elektrochemiczne badania nośników niezawierających jonów chlorku.

W roku 2005 Fundacja im dr. Klausa Seppelera wraz z GfKORR postanowiła przyznawać nagrodę utalentowanym młodym naukowcom zajmującym się tematyką ochrony antykorozyjnej. Od tego momentu co rok wspiera to przedsięwzięcie dotacją w wys. 2.000 euro.

 

 


Wyślij
zapytanie

+49 (0) 5244 983 - 0