Menu

Lokalizacje przegląd

Cynkowanie ogniowe

Techniki zbiornikowej

Kraty pomostowe

Malowanie

O nas

Zrównoważony rozwój

Zarządzanie jakością jest niezbędne w każdym przedsiębiorstwie. Zarządzanie jakością jest niezbędne w każdym przedsiębiorstwie. Dla firmy Seppeler jest to zaledwie początek. Postawiliśmy sobie jasny cel, żeby zharmonizować interesy ekonomiczne, ekologiczne i społeczne. Stąd też postawiliśmy na nasz zintegrowany system zarządzania (IMS). Jakość, środowisko i energia są w nim nie tylko jasno uregulowane, lecz także przejawiają się w praktyce. Również temat ochrony pracy i zdrowia nie jest przy tym lekceważony. W końcu cynkowanie ogniowe zapewnia trwałe skutki i pozwala zaoszczędzić zasoby surowcowe. Ma to dla nas nie tylko sens, lecz także wskazuje przyszłość.

Jakość

Chcemy osiągnąć najwyższą jakość. System rejestracji danych zakładowych (system BDE) Grupy Seppeler za pomocą stworzonego we własnym zakresie oprogramowania umożliwia na przykład prowadzenie kompletnej i zapewniającej możliwość sprawdzenia wykonanych czynności dokumentacji wszystkich danych procesu w prawie wszystkich zakładach. Wszystkie parametry typu czasy zanurzenia, temperatury kąpieli lub też dokładne zestawienie kąpieli obróbki wstępnej mogą być w razie potrzeby w każdym momencie poświadczone w certyfikacie jakości.

Środowisko naturalne

Chcemy oszczędzać zasoby naturalne. Przykładem aktywnej ochrony środowiska są oczyszczacze powietrza wylotowego, które zainstalowaliśmy już w wielu oddziałach Seppeler. Minimalizują one emisję kwasów w obróbce wstępnej. Dla naszych zapraw obowiązują ustawowe maksymalne wartości: emisje HCl mogą wynosić maksymalnie 10 mg/m3. Dzięki nowym oczyszczaczom powietrza wylotowego osiągamy wartość poniżej 3 mg/m3. Zapewnia to ochronę zarówno dla środowiska naturalnego, jak i pracowników.

Energia

Chcemy oszczędzać zasoby naturalne. Kolejną istotną kwestię w firmie Seppeler stanowi zużycie energii. W związku z tym zamontowaliśmy instalację do odzyskiwania ciepła. Ciepło wychodzące z pieca do cynkowania jest w niej prowadzone do wymiennika ciepła, który jest wypełniony wodą. Woda podgrzewa się, płynie przez przewody, które prowadzą przez kąpiele kwasowe, i ogrzewa zaprawę. Zaprawa z kolei reaguje szybciej dzięki podgrzaniu i przez to zwiększa wydajność obróbki wstępnej. Schłodzona woda płynie następnie ponownie do wymiennika ciepła.

Ochrona pracy i zdrowia

Zdrowie naszych pracowników leży nam na sercu. Wspieramy to poprzez odpowiednią technikę. Oprócz obudowania kotła do cynkowania ochrona została zoptymalizowana poprzez system kamer, przez co zminimalizowano ryzyko. System oferuje pracownikowi możliwość sterowania zanurzeniami części stalowych w sposób kontrolowany z chronionego stanowiska dzięki technice kamerowej.

Osoby kontaktowe

Thomas Frischen

Pełnomocnik zarządu ds. bezpieczeństwa i ochrony środowiska


Tel +49 (0)5244 983-326

Ina Kuhlmann

Pełnomocnik ds. energetycznych


Tel +49 (0)5244 983-248

Ricarda Altemeier

Specjalista bhp


Tel +49 (0)5244 983-224

Pobranie

Są Państwo zainteresowani dalszymi przykładami? Prosimy zatem zajrzeć do załączonego artykułu. PDF z kontaktów „System z przyszłością”
Dalsze informacje na temat dewizy / polityki przedsiębiorstwa znajdą Państwo tutaj: Podręcznik zintegrowanego zarządzania

Certyfikaty

Certyfikat

DIN EN ISO 9001
DIN EN ISO 14001
DIN EN ISO 50001