Menu

Lokalizacje przegląd

Cynkowanie ogniowe

Techniki zbiornikowej

Kraty pomostowe

Malowanie

O nas

Zarząd spółki

Urzeczywistnianie wizji. Dewiza „Seppeler- z nami warto“ reprezentuje dążenia Grupy Seppeler w całym ich zakresie: gwarantuje klientom optymalną realizację zleceń i jest zapewnieniem dobrej jakości. Określa ona codzienne działania i gwarantuje wszystkim zatrudnionym bezpieczne warunki pracy oraz szansę na dalszy rozwój osobisty. Równocześnie stanowi ona dowód tego, że zarząd spółki przykłada dużą wagę do długotrwałego i dającego gwarancje na przyszłość rozwoju rodzinnego przedsiębiorstwa.


Kai Seppeler

Przewodniczący Rady Nadzorczej, Udziałowiec większościowy


„Co charakteryzuje Grupę Seppeler? Nasza sieć ekspertów! Ponieważ sukces grupy przedsiębiorstw opiera się na zaangażowaniu i odpowiedzialności każdego pracownika. Wspólnym celem jest osiągnięcie optymalnych wyników w ścisłym dialogu z klientem.”

Nina Seppeler

Prezes

„Inwestujemy w naszą przyszłość: w ludzi, Know-how oraz technologię. W Polsce Grupa Seppeler zalicza się wraz z obecnie czterema zakładami do wiodącej grupy ocynkowni ogniowych.  Wymiary niestandardowo długich i szerokich wanien cynkowniczych oferują klientom praktycznie nieograniczone możliwości w kwestii długotrwałego zabezpieczenia elementów konstrukcyjnych przed korozją”Stefan Neese

Prezes

„Sprawna realizacja procesów w naszej firmie jest gwarantowana przez własny zintegrowany system zarządzania. W ten sposób jesteśmy w stanie planować, zarządzać i nadzorować w zakresie takich obszarów, jak jakość, środowisko naturalne, energia, bezpieczeństwo i higiena pracy. Dzięki temu również w przyszłości będziemy mogli powiedzieć: Seppeler – u nas się udaje.”

Thomas Weise

Prezes

„Traktujemy naszych klientów jako partnerów i reagujemy elastycznie na ich potrzeby. Indywidualne rozwiązania i stały dalszy rozwój we wszystkich obszarach stanowią integralną część nakierowanego na bliskość z klientem podejścia w przedsiębiorstwie Seppeler.”