Menu

Lokalizacje przegląd

Cynkowanie ogniowe

Techniki zbiornikowej

Kraty pomostowe

Malowanie

O nas

Wytyczna DASt 022

Obliczenie klasy ufności wg Wytycznej DASt 022

W grudniu 2009 r. weszła w życie Wytyczna Niemieckiej Komisji Budownictwa Stalowego DASt (Deutscher Ausschuß für Stahlbau) o numerze 022. Reguluje ona wszystkie aspekty planowania, konstruowania, produkcji i cynkowania ogniowego nośnych elementów stalowych, obliczanych i wykonywanych w oparciu o normy DIN 18800 bądź DIN EN 1993 i DIN 18800-7 lub DIN EN 1090-2.

Dla przedsiębiorstw budownictwa stalowego Wytyczna DASt oznacza w praktyce:
Większość cynkowanych elementów można uszeregować w ramach uproszczonej procedury dowodowej. W tym celu w fazie projektowania elementów powinny zostać one przyporządkowane na podstawie parametrów materiałowych i rozwiązań konstrukcyjnych do jednej z trzech klas ufności. Producent powinien w swoim zamówieniu podać ocynkowni ustaloną klasę ufności elementu. Ocynkownia zobowiązuje się ze swojej strony do realizacji zamówienia zgodnie z wymaganiami Wytycznej DASt. Wszystkie ocynkownie Grupy Seppeler spełniają oczywiście wymagania Wytycznej DASt 022 począwszy od składu kąpieli cynkowniczej poprzez system gromadzenia danych aż po możliwość wykonywania badania proszkiem magnetycznym oraz posiadają niemiecką aprobatę zgodności (ÜZ-Zeichen). Aby już w fazie projektowania ułatwić naszym Klientom przyporządkowanie danego elementu do klasy ufności, opracowaliśmy specjalny program, za pomocą którego można szybko i prosto obliczyć zaszeregowanie do danej klasy. 

Czy Wasz element podlega pod wymagania Wytycznej DASt 022?

Wytyczną DASt 022 należy stosować w odniesieniu do:

  • Elementów podlegających nadzorowi budowlanemu (zawartych w Liście Reguł Budowlanych (Bauregelliste) Niemieckiego Instytutu Techniki Budowlanej DIBt)
  • Elementów statycznie nośnych, obliczanych według normy DIN 18800 wzgl. DIN EN 1993 oraz produkowanych zgodnie z wymaganiami normy DIN 18800-7 wzgl. EN 1090-2.
  • Elementów wykonanych z materiałów S235 (St37), S275, S355, S420, S450 i S460 wg normy DIN EN 10025.