Menu

Lokalizacje przegląd

Cynkowanie ogniowe

Techniki zbiornikowej

Kraty pomostowe

Malowanie

O nas

Ciągłość zmian w Grupie Seppeler

Już od 100 lat Grupa Seppeler z cierpliwością, odwagą i elastycznością przy podejmowaniu decyzji stawia czoła wyzwaniom ciągle zmieniającego się rynku. Zapraszamy do podróży w przeszłość i poznania naszej ciekawej historii.

Rozpocznij podróż w czasie
 • 1919: Założenie fabryki rur i blachy

  W Rietberg, Ostwestfalen kupiec Clemens Lohhaus zakłada Fabrykę Wyrobów Blaszanych i Rurowych (Röhren- und Blechwarenfabrik), przekształconą w roku 1921 w Północno-Niemiecką Spółkę Akcyjną Urządzeń Górniczych i Przemysłowych (Norddeutsche Bergwerks- und Industriebedarfs-Aktiengesellschaft).

  Następny
 • 1922: Budowa ocynkowni

  Budowa własnej instalacji cynkowniczej z wanną o długości 4,2 m w Rietberg. W następnym roku konstruowane są pierwsze cysterny przewoźne z materiału kutego.

  Następny
 • 1925: Zmiana nazwy na Rietbergwerke Aktiengesellschaft

  Eduard Seppeler zawiera umowę z firmą Telefunken z Berlina na dostawę śmigieł z regulowanym kątem natarcia. Norddeutsche Bergwerks- und Industriebedarfs-Aktiengesellschaft z siedzibą w Rietberg w Westfalii zostaje przemianowana w Spółkę Akcyjną Zakłady Rietberg (Aktiengesellschaft Rietbergwerke). Heinrich Münker, dyrektor Rietbergwerke AG rozwija program produkcji różnych opakowań. Głównymi odbiorcami wzmacnianych beczek są spółki naftowe a krąg klientów sięga nawet Turcji.

  Następny
 • 1929: „Urządzenia gospodarcze” dla rolnictwa

  Program produkcyjny Rietbergwerke AG zostaje rozszerzony o urządzenia „polowe”: postępująca mechanizacja rolnictwa domaga się ocynkowanych zbiorników na gnojówkę i parowniki do paszy.

  Następny
 • 1929: Założenie Lotniczej i Samochodowej Fundacji Seppeler (Seppeler Stiftung für Flug- und Fahrwesen)

  Firma inż. dypl. Eduarda Seppeler Konstruktionsbüro für Flug- und Fahrindustrie zostaje przekształcona w Lotniczą i Samochodową Fundację Seppeler (Seppeler Stiftung für Flug- und Fahrwesen), rodzinną fundację z siedzibą w Berlinie. Tym samym powstaje fundacja firmowa, wnosząca do sporu pomiędzy kapitałem a pracą nową wartość: usamodzielnienie kapitału. Eduard Seppeler okazuje się pionierem nie tylko na polu techniki lotniczej ale także pionierem nowych form przedsiębiorczości, w których wzajemne relacje techniki, nauki i działalności socjalnej zostają na nowo zdefiniowane.

  Następny
 • 1936: Fundacja Seppeler Stiftung Berlin przejmuje pakiet większościowy

  Seppeler Stiftung für Flug- und Fahrwesen staje się znaczącym producentem stanowisk badawczych do badania silników lotniczych. W tym samym roku Fundacja Seppeler Stiftung Berlin przejmuje większościowy pakiet akcji zakładów Rietberg-Werke AG. Trzeba tu wyjaśnić, że nazwisko Seppeler związane jest z Rietberg już od XV wieku. W celu technologicznego i ekonomicznego wzmocnienia spółki także w Rietberg wdraża się produkcję stanowisk badawczych i stacji paliw.

  Następny
 • 1941: Z Berlina do Neuenkirchen

  Eduard Seppeler ze względu na trwającą wojnę przenosi produkcję śmigieł o zmiennym skoku dla rakiet ziemia-powietrze z Berlina do Neuenkirchen koło Rietberg.

  Następny
 • 1945: Berliński zakład produkcyjny zostaje zdemontowany

  Po zakończeniu wojny sowieckie władze okupacyjne demontują berliński zakład produkcyjny Fundacji Seppeler.

  Następny
 • 1950: Ponowna zmiana nazwy – Rietbergwerke

  Od końca 1950 zakłady Rietberg-Werke AG występują pod nazwą Rietbergwerke, a właścicielem jest Fundacja Seppeler. Wspólnie z przemysłem naftowym opracowane zostają mały cynkowane punkty poboru paliw. Pod nazwą "Stacje Rietberg" stają się bardzo popularne szczególnie w coraz silniej motoryzującym się rolnictwie niemieckim.

  Następny
 • 1950: Instalacje do suszenia mokrego zboża

  Program produkcyjny na potrzeby rolnictwa jest nadal rozbudowywany. Gospodarka zachodnioniemiecka znajduje się na drodze do gospodarki rolniczej i wykazuje ogromne braki w dziedzinie technicyzacji i motoryzacji. Zbiory w kolejnych latach regularnie wzrastają wskutek wzrastającego nawożenia nawozami sztucznymi, wprowadzenia gospodarki monokulturowej i nowych technologii produkcji. Kombajny do zbiorów zbóż zdobywają popularność a zakłady Rietbergwerke przyczyniają się w sposób istotny do wzrostu bezpieczeństwa żywnościowego dzięki konstruowanym urządzeniom i instalacjom do suszenia i magazynowania zbóż.

  Następny
 • 1955: Suszarnia kolumnowa Rietberger

  W wyniku kontynuacji rozwoju programu suszarni do zbóż we współpracy z prof. Denkerem z Bonn, prof. Wennerem z Monachium i inż. dypl. Heidtem powstaje nowy typ suszarni szybowej. W następnych latach suszarnia szybowa z Rietberg staje najczęściej sprzedawaną suszarnią młodej Republiki Federalnej.

  Następny
 • 1959: Dr. Klaus Seppeler samodzielnym prezesem spółki

  Inż. dypl. Klaus Seppeler, pracujący w kierownictwie przedsiębiorstwa już od roku 1953 zostaje samodzielnym prezesem spółki.

  Następny
 • 1965: Najnowocześniejsza ocynkownia ogniowa w Europie

  Cynkowanie ogniowe jako „najlepsza ochrona antykorozyjna” zyskuje na znaczeniu. Ta szanująca zasoby naturalne technologia znajdzie swoje miejsce nawet w przemyśle samochodowym. Cynkowanie materiałów powierzonych jako usługa znacznie przerasta już cynkowanie własnych produktów. Rietberg poszerza swoje możliwości i buduje najnowocześniejszą ocynkownię w Europie z wanną o imponującej długości 14,20 m.

  Następny
 • 1965: Nowy styl zarządzania

  Rok zmian wewnątrz spółki: odwrót od patriarchalnego sposobu myślenia – to nowa dewiza. Dr Klaus Seppeler, zachęcony powodzeniem modelu harzburskiego, wprowadza nowy styl zarządzania firmą. Wyzwolenie nowej energii poprzez delegowanie odpowiedzialności i współpracę w zespole: oto cele zarządzania. Organizacyjny rozwój zakładów Rietbergwerke bazuje w kolejnych latach konsekwentnie na zasadzie podziału odpowiedzialności. Rada zakładowa, jako ważny i aktywny partner zostaje ściśle powiązana z działaniami firmy.

  Następny
 • 1973: Pomoc od Grupy Seppeler

  Istniejąca już od ponad dwudziestu lat firmowa kasa pomocowa zostaje przemianowana na „Fundację Pamięci im. Eduarda Seppelera”. Jej statutowym celem jest pomoc dla emerytowanych pracowników zakładów i ich rodzin oraz wsparcie pracowników w sytuacjach nagłych zdarzeń losowych.

  Następny
 • 1974: Reorganizacja przedsiębiorstwa

  Kolegium doradcze zakładów Rietbergwerke zostaje zaangażowane w reorganizację przedsiębiorstwa i stylu zarządzania. Członek kolegium prof. dr inż. Hans Blohm u uniwersytetu w Karlsruhe oraz Wolfgang Seppeler opracowują wspólnie nową koncepcję organizacji grup produktu, która wejdzie do historii ekonomiki przedsiębiorstw klasy średniej. Organizacja grup produktu wprowadza teraz podział produktów na grupę ocynkowni ogniowych, budowę zbiorników, technikę agrarną i produkcję krat pomostowych. Centralna jednostka księgowości i rachunkowości przejmuje funkcje usługowe dla wszystkich grup produktu.

  Następny
 • 1974: Zakłady Rietbergwerke przejmują firmę Helling & Neuhaus

  Zakłady Rietbergwerke GmbH & Co. KG przejmują większościowy udział w założonej w roku 1935 spółce komandytowej Helling-Neuhaus w Gütersloh-Isselhorst, prowadzącej ocynkownię ogniową i produkcję krat pomostowych.

  Następny
 • 1975: Wolfgang Seppeler wstępuje do zarządu

  Wolfgang Seppeler, dotychczas działający w kierownictwie firmy Fritz Werner w Berlinie, przystępuje do zarządu zakładów Rietbergwerke GmbH & Co. KG.

  Następny
 • 1978: „Humanizacja świata pracy”

  Równolegle do konsekwentnego wdrażania nowego stylu zarządzania w zakładach startuje nowy program „Humanizacja pracy”, wspierany przez rząd federalny. Ma on być prowadzony przez siedem lat i wprowadzić nowy stosunek człowieka do pracy, przedsiębiorstwa do organizacji pracy i we wzajemne relacje pomiędzy pracownikami w firmie.

  Następny
 • 1978: Rozszerzenie grupy produktów w zakresie techniki rolniczej

  Grupa produktu techniki agrarnej przedstawia nowe urządzenia mieszalnicze do nawozów sztucznych, komputerowo uwzględniające ekologiczną wartość gleby przy ustalaniu proporcji składników. W dziedzinie suszarni dachowych konstruowane są urządzenia z coraz większą przepustowością na godzinę.

  Następny
 • 1984: Specjalistyczny zbiornik na potrzeby ochrony środowiska naturalnego

  Grupa produktu budowy zbiorników opracowuje nowy zbiornik specjalistyczny na potrzeby ochrony środowiska naturalnego: zbiornik do przechowywania oleju przepracowanego, model 950. Zbiorniki, opracowane i budowane na zasadzie gotowych klocków, mają na rynku charakter pilotażowy. Typoszereg zbiorników z podwójnymi ściankami, odpornych na działanie zewnętrznej eksplozji i cynkowanych ogniowo, zarówno stacjonarnych jak i transportowych może pomieścić od 80 do 10 000 litrów. Przy okazji uzyskane zostają liczne wzorce ochronne rozwiązań konstrukcyjnych i patenty.

  Następny
 • 1987: Zakłady Rietbergwerke nabywają udziały w ocynkowni ogniowej Picker

  Zakłady Rietbergwerke GmbH & Co. KG nabywają 40% udziałów w ocynkowni Picker GmbH & Co. KG w Arnsberg. Pan Kai Seppeler zostaje prezesem spółki

  Następny
 • 1987: Wzornictwo i innowacyjność w zakresie budowy zbiorników

  Zaprojektowany przez specjalistę od wzornictwa przemysłowego Karla Heinza Keunecke z Berlina zbiornik na przepracowany olej, model 600, zostaje wyróżniony „Krajową nagrodą kraju związkowego Nordrhein-Westfalen za wzornictwo i innowacyjność”.

  Następny
 • 1989: Zbiornik na potrzeby ochrony środowiska naturalnego do transportu i neutralizacji

  Staje się widoczne, że grupa produktu budowy zbiorników strategicznie koncentruje się na kierunku budowy urządzeń na potrzeby ochrony środowiska naturalnego. W międzyczasie powstaje nowa rodzina zbiorników przeznaczonych do transportu i neutralizacji płynnych materiałów niebezpiecznych. Oferta rozwiązania problemu w tej dziedzinie przez zakłady Rietbergwerke sięga od kompletnej logistyki, kwestii dopuszczenia, techniki produkcji aż do zgodnej z wymogami ochrony środowiska technologii roboczej.

  Następny
 • 1990: Zakłady Rietbergwerke nabywają ocynkownię ogniową Paul Heinemann

  Zakłady Rietbergwerke GmbH & Co. KG nabywają zakład ocynkowni ogniowej Paul Heinemann GmbH & Co. KG w Westernkappeln koło Osnabrück.

  Następny
 • 1991: „Efektywny związek”

  Grupa Seppeler prezentuje nowe logo firmy oraz slogan „Efektywny związek”. żadne przedsiębiorstwo nie jest prostą sumą pracowników, maszyn i wyrobów. Dopiero ukierunkowanie wszystkich działań na osiągnięcie określonych, wspólnych celów poprzez jednakowe zmotywowanie wszystkich uczestników tego procesu oraz wprowadzenie potrzeb Klienta i całej otoczki socjalnej do postulowanego celu pozwala na powstanie organizmu, który emanuje wewnętrzną siłę, pozwalającą na realizację zamierzeń na miarę przyszłości. Maksyma „Efektywnego związku” symbolizowana jest przez nowe logo Grupy Seppeler. Trójwymiarowe, ocynkowane logo, zaprojektowane przez prof. Eberharda Fiebiga z Kassel i składające się z dwóch przenikających się elementów symbolizuje innowacyjną dynamikę Grupy. Połączone, ale nie stopione w jedno - oto interpretacja tej klamry, która w przyszłości będzie towarzyszyła wszystkim działaniom Grupy. Rzeźba – wystawiona przy wejściu do każdego zakładu – jest zewnętrznym znakiem rozpoznawczym filozofii Grupy.

  Następny
 • 1992: Prace badawczo-rozwojowe

  Zakłady Rietbergwerke prowadzą wraz z Uniwersytetem w Paderborn projekt badawczo-rozwojowy „Emulsje przemysłowe”. Poszukiwane są lepsze rozwiązania w dziedzinie zgodnego z zasadami ochrony środowiska przetwarzania i neutralizacji różnych płynów, a przede wszystkim płynów chłodząco-smarnych.

  Następny
 • 1992: Zakład Rietbergwerke nabywa ocynkownię ogniową Genthin

  Zakłady Rietbergwerke GmbH & Co. KG nabywają zakład ocynkowni ogniowej Genthin GmbH & Co. KG koło Magdeburga.

  Następny
 • 1992: Prace badawczo-rozwojowe

  Zakład Helling & Neuhaus GmbH & Co. KG nabywa 50% udziałów firmy Fibresta GmbH, spółki handlowej zajmującej się sprzedażą systemów krat pomostowych z tworzywa sztucznego, wzmacnianego włóknem szklanym.

  Następny
 • 1993: Perełka architektoniczna

  W ścisłym centrum starego miasta w Rietberg Grupa Seppeler przekazuje dom Bartschera z odrestaurowanymi freskami malarza nadwornego P.F.L. Bartschera nowym przeznaczeniom. Wytworny dom mieszkalny z XVII wieku służyć będzie Grupie Seppeler jako miejsce spotkań grup roboczych, gremiów i seminariów, a także jako hotel. W tym samym roku pod nadzorem szwajcarskiego architekta Karla Fleiga powstaje w Rietberg nowoczesny budynek administracyjny: otwarty, jasny, funkcjonalnie wyważony, wyznaczający nowe kierunki. Dwie architektoniczne perełki, które dzieli kilkaset lat i które po trochu symbolizują ducha Grupy Seppeler: przygotować się odważnie i świadomie na przyszłe wyzwania przy pomocy bogatej wiedzy pochodzącej z przeszłości.

  Następny
 • 1993: Grupa Seppeler otrzymuje certyfikat DIN EN ISO 9000

  Grupa Seppeler podejmuje nowe wyzwanie wobec konkurencji na międzynarodowym rynku: wraz z Podręcznikiem zarządzania jakością, przeznaczonym dla usługowych i produkcyjnych zakresów działalności Grupy, spełnione zostają wymagania certyfikacji wg norm serii DIN EN ISO 9000. Programy jakościowe Grupy, jak np. SIP (Innowacyjny Program Seppeler) przyciągają kolejne innowacyjne kręgi osób.

  Następny
 • 1993: Zakład Rietbergwerke nabywa ocynkownię ogniową Tell w Hannoverze

  Zakłady Rietbergwerke GmbH & Co. KG nabywają zakład ocynkowni ogniowej Tell Feuerverzinkung GmbH & Co. KG w Hannover Langenhagen. W następnych dwóch latach przedsiębiorstwo zostaje rozbudowane i unowocześnione a następnie przemianowane na Feuerverzinkung Hannover GmbH & Co. KG.

  Następny
 • 1993: Nowy system Duplex

  Ochrona antykorozyjna metodą cynkowania ogniowego zostaje uzupełniona o system Duplex (cynkowanie ogniowe + malowanie): synergiczny efekt obu systemów daje wyższą trwałość niż zsumowany efekt osobno zastosowanych metod cynkowania i malowania. Przy okazji można wykorzystać całą paletę kolorystyczną podczas malowania lakierem.

  Następny
 • 1995: Uczestnictwo Grupy Seppeler w programie PIUS

  W dziedzinie cynkowania ogniowego Grupa Seppeler uczestniczy w wieloletnim programie PIUS Federalnego Ministerstwa Oświaty, Nauki, Badań i Technologii. PIUS jest akronimem powstałym z nazwy projektu „Produktionsintegrierter Umweltschutz” (Zintegrowana z procesem produkcji ochrona środowiska). W ramach programu badawczo-rozwojowego mają zostać opracowane procesy, technologie i techniki, przy których pozostałości lub odpady zostaną całkowicie wyeliminowane względnie zredukowane do absolutnego minimum.

  Następny
 • 1997: Grupa Seppeler nabywa udziały w ocynkowni drobnych elementów

  Zakłady Rietbergwerke GmbH & Co. KG nabywają 30% udziałów zakładu OTB Oberflächentechnik GmbH (Technika Powierzchniowa) Braunschweig. Firma specjalizuje się w cynkowaniu ogniowym elementów drobnych.

  Następny
 • 1999: Ocynkownia ogniowa w Bremie nowym członkiem Grupy Seppeler

  Zakłady Rietbergwerke GmbH & Co. KG nabywają ocynkownię Bremen, założoną w roku 1995.

  Następny
 • 2000: Założenie Ocynkowni Śląsk w Polsce

  Zakłady Rietbergwerke GmbH & Co. KG budują w Polsce, niedaleko Krakowa nową ocynkownię ogniową. Ocynkownia śląsk Sp. z o.o. jest pierwszym zakładem zagranicznym Grupy Seppeler, zaprojektowanym do cynkowania szczególnie dużych i ciężkich konstrukcji.

  Następny
 • 2001: Nowa wanna dla zakładu Rietbergwerke

  W zakładach Rietbergwerke ocynkownia otrzymuje nową wannę o roboczych wymiarach długość 17,00 m x szerokość 1,60 m x 3,00 m głębokość. Agrarny dział produkcji zostaje sprzedany firmie Riela. Zainicjowany w Grupie system optymalizacji ochrony antykorozyjnej OPTICOR zostaje zintegrowany przez wewnętrzny program marketingowy.

  Następny
 • 2002: Grupa Seppeler nabywa udziały polskiego producenta krat pomostowych

  Grupa Seppeler nabywa udziały polskiego producenta krat pomostowych Kraty Mostostal z Krakowa i tym samym także w dziedzinie produkcyjnej rozpoczyna działalność w Europie Wschodniej. Zostaje zainicjowana koncepcja marketingowa „Z nami warto” a pozycja Grupy Seppeler jako jednolitego związku firm zorientowanego na świadczenie usług w dziedzinie ochrony antykorozyjnej zostaje wzmocniona.

  Następny
 • 2003: Technologia „Zinklar” dla długiego utrzymywania połysku

  Fundacja Dr Klausa Seppelera zostaje włączona w charakterze cichego wspólnika w strukturę Rietbergwerke. Aktywność badawcza w obrębie Grupy zostaje zintensyfikowana po utworzeniu kolegium badawczego oraz poszerzeniu programu badań. Dział produkcyjny techniki zbiornikowej formułuje nowe strategiczne cele na poszerzającym się rynku europejskim. Grupa Seppeler przedstawia technologię pasywacji Zinklar, mającą na celu efektywniejszą ochronę przed białą rdzą i dłuższe zachowanie połysku na świeżo ocynkowanych elementach. Polski zakład Grupy, Ocynkownia śląsk w Chrzanowie uzyskuje pozycję największej ocynkowni ogniowej w Polsce.

  Następny
 • 2004: Grupa Seppeler przekształca się w holding udziałowy

  Grupa Seppeler przekształca się w holding udziałowy a Fundacja Dr Klausa Seppelera zostaje włączona w strukturę holdingu jako fundacja powiązana. Rozszerzonym celem fundacji staje się wspieranie technicznego rozwoju i badań, wdrażanie ich wyników do produkcji oraz ich ekonomiczne zabezpieczenie w obrębie Grupy.

  Następny
 • 2006: Cynkowanie elementów o długości do 23 metrów

  Od stycznia 2006 zakłady Rietbergwerke posiadają największą wannę cynkowniczą w Niemczech. W wannie o długości 17,70 m można cynkować elementy o długości do 23 metrów i tym samym skutecznie i efektywnie zabezpieczać je przed korozją na długie lata.

  Następny
 • 2006: Grupa Seppeler nabywa udziały w ocynkowni w Althundem

  W czerwcu 2006 Seppeler Holding GmbH & Co. KG nabywa wraz z Manfredem Rosendahlem ocynkownię w Altenhunden. Pod kierownictwem dwóch doświadczonych udziałowców ocynkownia ta pracuje teraz pod nazwą Verzinkerei Lennestadt GmbH & Co. KG.

  Następny
 • 2007: Ocynkownia Śląsk w Kluczborku

  Ocynkownia śląsk rozpoczyna budowę filii w Kluczborku. Ta nowa ocynkownia w południowo-zachodniej Polsce otrzymuje niezwykle szeroką wannę o wymiarach roboczych 12,1 m długości x 2,8 m szerokości i 3,1 m głębokości. Mogą być tu cynkowane elementy o jednostkowym ciężarze do 15 ton.

  Następny
 • 2007: Ewidencja danych zakładowych dla optymalnego procesu

  Oprogramowanie opracowujące dane zakładowe (system BDE) zakładów Rietbergwerke zostało z powodzeniem uruchomione. Oprócz wielu wewnętrznych zalet oprogramowanie to oferuje Klientowi najwyższy stopień bezpieczeństwa dzięki szczególnie transparentnej strukturze wszystkich operacji. Można teraz wystawiać certyfikaty jakościowe (świadectwa produkcyjne) zawierające dokładną dokumentację wszystkich istotnych parametrów procesowych, przyporządkowanych do każdej partii wsadu.

  Następny
 • 2008: Optymalizacja obróbki wstępnej powierzchni

  Od lutego 2008 zakłady Rietbergwerke posiadają możliwość rzeczywiście perfekcyjnego przygotowania materiału do dalszych operacji obróbki wstępnej: operacje odrdzewiania, usuwania zendry i starych powłok malarskich dają w efekcie metalicznie czystą powierzchnię materiału. Dzięki operacji zwanej sweepen, polegającej na delikatnym wypiaskowaniu ocynkowanej powierzchni otrzymuje się doskonale przyczepne podłoże dla grubszych warstw farby antykorozyjnej (wymiary robocze: 10,0 x 2,5 x 3,0 m).

  Następny
 • 2011: Ocynkownia Holdorf nowym członkiem Grupy Seppeler

  Grupa Seppeler nabyła w kwietniu 2011 ocynkownię Holdorf i zintegrowała ją jako Feuerverzinkung Holdorf GmbH & Co. KG w ramach Grupy Seppeler. Ocynkownia Feuerverzinkung Holdorf jest w posiadaniu kotła o szerokości 2,2 metra - najszerszego kotła do cynkowania na terenie Niemiec, umożliwiającego cynkowanie wielkogabarytowych koryt, beczek i krętych schodów.

  Następny
 • 2012: Całkowicie nowa ocynkownia w Lennestadt

  Po około 14 miesiącach, we wrześniu 2012 r. zostały zakończone 2-etapowe prace renowacyjne w ocynkowni Lennestadt. Dzięki przeprowadzonej radykalnej modernizacji ocynkownia w Lennestadt dziś się zalicza do najnowocześniejszych zakładów w Europie. Kluczowym komponentem linii jest wanna do cynkowania elementów o wymiarach roboczych 6,85 x 1,45 i głębokości 3,35 m. Jest to jedyna wanna o tej głębokości w zakładach Grupy Seppeler.

  Następny
 • 2013: Nowa polska ocynkownia w Częstochowie

  Firma Seppeler Holding GmbH & Co. KG w czerwcu 2013 r nabyła polską ocynkownię w Częstochowie. Dzięki temu Ocynkownia Śląsk wzmocniła swoją pozycję rynkową w Polsce południowej.

  Następny
 • 2015: Założenie Zakładu Malowania Proszkowego w Arnsbergu

  Oprócz lakierowania na mokro od 01.01.2015 r. rozpoczyna malowanie proszkowe. Dzięki wielostrefowej obróbce z nanotechnologią i procesem bez stosowania płukania proszek nakładany może być nie tylko na elementy stalowe, lecz również na takie materiały jak aluminium czy stal nierdzewna.

  Następny

Wyślij
zapytanie

+49 (0) 5244 983 - 0